Trình tự tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm nhất thứ

1.4.1 Các yêu cầu để thực hiện công tác thí nghiệm thiết bị nhất thứ:

a.Yêu cầu về người thí nghiệm:

Cán bộ, công nhân thử nghiệm điện là người trực tiếp sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm để xác định chính xác đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị để từ đó có đánh giá, kết luận đúng về chất lượng vận hành của thiết bị đảm bảo đưa thiết bị mới vào làm việc an toàn chắc chắn, cũng như định kỳ kiểm tra, thử nghiệm phát hiện các sai sót, sự xuống cấp của thiết bị đang vận hành để có giải pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời.

Để thực hiện công tác thí nghiệm hiêu chỉnh các cán bộ, công nhân thử nghiệm điện phải là người:

– Đã được huấn luyện, kiểm tra kiến thức về quy trình kỹ thuật an toàn và đã được cấp thẻ an toàn.

– Hiểu và nắm vững quy trình kỹ thuật an toàn trong công tác thử nghiệm điện và các quy định an toàn khác liên quan đến thiết bị, đối tượng thử nghiệm.

– Đã được đào tạo, hiểu biết và sử dụng chính xác, thành thạo các máy móc, thiết bị, dụng cụ đo chuyên dụng.

– Nắm vững khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm của các đối tượng thử nghiệm.

– Đã được đào tạo đạt yêu cầu về các hướng dẫn phương pháp thí nghiệm các thiết bị nhất thứ.

– Đảm bảo sự chính xác của kết quả thử nghiệm, có kết luận sau khi đo đạc và chịu trách nhiệm về các số liệu và các biên bản, kết luận về kết quả thử nghiệm do mình thực hiện.

– Đã được kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm và đủ tiêu chuẩn làm việc theo yêu cầu công việc của đơn vị.

b.Yêu cầu về thiết bị thí nghiệm:

– Các thiết bị thí nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật và còn hiệu lực.

Đọc thêm:  KỸ THUẬT THÍ NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐỊA_PHẦN 1

– Các thiết bị phải có qui trình vận hành cụ thể kèm theo (đối với các thiết bị đo chuyên dụng và đa tính năng) đã được cấp lãnh đạo của đơn vị phê duyệt

c.Yêu cầu về hạng mục, tiêu chuẩn và phương pháp thí nghiệm:

– Hạng mục thí nghiệm được lựa chọn theo 2 tiêu chí: phù hợp với đối tượng được thí nghiệm và loại hình thí nghiệm mới hay định kỳ. Cơ sở để lựa chọn hạng mục thí nghiệm: theo quy định của Tổng công ty điện lực Việt nam và nhà chế tạo.

– Tiêu chuẩn thí nghiệm được xác định như sau:

+ Thiết bị được cung cấp theo đơn hàng (hợp đồng kinh tế, hồ sơ thầu) thì thí nghiệm theo những tiêu chuẩn đã nêu trong phần đặc tính kỹ thuật yêu cầu của đơn hàng đó.

+ Khi thiết bị mua lẻ hoặc trong đơn hàng không nêu rõ đặc tính kỹ thuật cần thiết, thiết bị đã được chế tạo theo tiêu chuẩn nào (có ghi trong tài liệu kỹ thuật và/hoặc biên bản xuất xưởng của thiết bị) thì phải được thí nghiệm theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn đó, các giá trị thí nghiệm phải căn cứ theo tiêu chuẩn và tham khảo theo biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà chế tạo.

+ Đối với các vật tư thiết bị không rõ xuất xứ chế tạo và không có tài liệu kỹ thuật, biên bản thí nghiệm xuất xưởng kèm theo thì người thí nghiệm yêu cầu khách hàng chấp nhận áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) để thí nghiệm. Trường hợp khách hàng chưa chấp nhận thử theo TCVN thì phải có sự trao đổi và thoả thuận giữa đôi bên để thống nhất từng hạng mục cụ thể trên biên bản.

– Phương pháp thí nghiệm:

+ Thực hiện theo đúng các phương pháp thí nghiệm đã qui định trong các hướng dẫn thí nghiệm. Trong một số trường hợp đặc thù đối với một số thiết bị đặc biệt, khi có qui định và hướng dẫn cụ thể của nhà chế tạo sản phẩm thì phải tuân thủ theo phương pháp của nhà chế tạo đề ra.

Đọc thêm:  THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN_PHẦN 2

Trình tự tổ chức thí nghiệm mới các thiết bị điện tại một công trình:

Công tác tổ chức thí nghiệm mới các thiết bị điện thường được tiến hành theo trình tự sau:

  1. Công tác chuẩn bị ban đầu:

Bao gồm những nội dung sau:

+ Thu thập tài liệu: bao gồm tài liệu của thiết bị và các biên bản thí nghiệm xuất xưởng

+ Nghiên cứu xem xét tài liệu, nếu thực hiện theo phương pháp đo mới phải lập hướng dẫn thí nghiệm cụ thể. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức khảo sát tại hiện trường

+ Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm, phương tiện làm việc và các vật tư phục vụ công tác thí nghiệm.

+ Lập phương án thực hiện bao gồm:

Lập tiến độ công việc

Chuẩn bị nguồn nhân lực

Trình tự thực hiện và phân công thực hiện.

  1. Công tác triển khai và tiến hành thực hiện tại công trình:

Bao gồm những nội dung sau:

+ Lập các thủ tục công tác tại công trình và phân công công việc

+ Cô lập thiết bị cần thử nghiệm

+ Thực hiện các biện pháp an toàn trên thiết bị trước khi tiến hành công việc

+ Tiến hành thực hiện và thu thập số liệu

+ So sánh đối chiếu với các số liệu xuất xưởng hoặc các tiêu chuẩn qui định để đánh giá và ra quyết định.

+ Hoàn trả thiết bị về trạng thái ban đầu và bàn giao cho đơn vị quản lý thiết bị (nếu có)

+ Lập biên bản thí nghiệm theo biểu mẫu đã qui định.

Viết một bình luận